PUPUPINPHOTO

Film content studio / Cinematographer / Roland Pupupin / vsco.co/pupupin

Backstage @ Edwin Oudshoorn Couture Show FW 2014

Backstage @ Edwin Oudshoorn Couture Show FW 2014 | "Fools Paradise"
Fashion Week Nederland | Amsterdam | edwinoudshoorn.com | fashionrollers.com/edwinoudshoorn

Produktion: Roland Pupupin
Senior director & leadcamera: Roland Pupupin
Edit: Sanne van Denderen
B-roll: Lotte Haase
Music: The Musicbed

Deze video is auteursrechtelijk beschermd. De video (of een deel daarvan) mag daarmee in elk geval niet worden uitgezonden, opgenomen of gedownload. Ook het gebruik van stills is niet toegestaan. Voor verdere informatie: pupupinphoto@hotmail.com

This movie is copyright protected. In any case broadcasting, recording and download are prohibited, this applies to the whole movie as well to a part of it. Also the use of stills is not allowed. More information : pupupinphoto@hotmail.com

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden Roland Pupupin van toepassing. Deze voorwaarden zijn als PDF te downloaden via voorwaarden.net/opvragen/RGLQPRCSWIUM/ of worden u op verzoek kosteloos toegezonden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

On all legal relationships apply the General Terms and Conditions Roland Pupupin . These terms can be downloaded as PDF file from voorwaarden.net/opvragen/RGLQPRCSWIUM/ or will be send to you (for free) on request. Applicability of general terms and conditions of the other party is explicitly rejected.

×

Contact