PUPUPINPHOTO

Film content studio / Cinematographer / Roland Pupupin / vsco.co/pupupin

AMP SESSIONS x RUBEN HEIN

Deze video is auteursrechtelijk beschermd. De video mag niet worden opgenomen of gedownload. De video mag wel worden geëmbed. Voor verdere informatie: pupupinphoto@hotmail.com

This movie is copyright protected. Recording and download is prohibited. Embedding however is allowed. More information: pupupinphoto@hotmail.com

A filmconcept by Roland Pupupin | Music by Ruben Hein | Edit by Myrthel van der Ploeg | Grading by The Compound

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden Roland Pupupin/Pupupinphoto/Pupupinfilm van toepassing.
Deze voorwaarden zijn als PDF te downloaden via voorwaarden.net/opvragen/ZLPVYOQBWWRE/ of worden u op verzoek kosteloos toegezonden.
Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien sprake is van een pitch of uitgebreide offerte komt een (voor)overeenkomst tot stand tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
De Algemene Voorwaarden zoals hiervoor genoemd zijn in dat geval van toepassing, in het bijzonder artikel 3.8.

×

Contact