PUPUPINPHOTO

Film content studio / Cinematographer / Roland Pupupin / vsco.co/pupupin

RAINBOW DRESS 2016 | Mattijs van Bergen & Oeri van Woezik | Pieter Henket

RAINBOW DRESS 2016 | Mattijs van Bergen & Oeri van Woezik | Pieter Henket

Concept & Production | Arnout van Krimpen & Jochem Kaan
Produced for COC Amsterdam

Design and Styling | Mattijs van Bergen & Oeri van Woezik

Photography | Pieter Henket Studio
Producer Pieter Henket Studio | Roger Inniss – Boom productions Inc

Model | Valentijn De Hingh - Paparazzi Models

Hair & Make-up | Jan Fuite - House of Orange

Camera | Roland Pupupin
Edit | Roland Pupupin
Music | musicbed.com/songs/lumos/21087

Lighting assistant : Erik Ploeg

Very special thanks to:
Rijksmuseum Amsterdam/Erik van Ginkel, Seven Eleven Rent, COC Amsterdam, Peter de Ruijter, Amsterdam Museum

Deze video is auteursrechtelijk beschermd. De video (of een deel daarvan) mag daarmee in elk geval niet worden uitgezonden, opgenomen of gedownload. Ook het gebruik van stills is niet toegestaan. Voor verdere informatie: pupupinphoto@hotmail.com
This movie is copyright protected. In any case broadcasting, recording and download are prohibited, this applies to the whole movie as well to a part of it. Also the use of stills is not allowed. More information : pupupinphoto@hotmail.com
Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden Roland Pupupin van toepassing. Deze voorwaarden zijn als PDF te downloaden via voorwaarden.net/opvragen/RGLQPRCSWIUM/ of worden u op verzoek kosteloos toegezonden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
On all legal relationships apply the General Terms and Conditions Roland Pupupin . These terms can be downloaded as PDF file from voorwaarden.net/opvragen/RGLQPRCSWIUM/ or will be send to you (for free) on request. Applicability of general terms and conditions of the other party is explicitly rejected.

×

Contact