PUPUPINPHOTO

Film content studio / Cinematographer / Roland Pupupin / vsco.co/pupupin

COWLINQ KEES HOOGENDOORN 2015

BRANDMOVIE // COWLINQ KEES HOOGENDOORN 2015

Beeldconcept, productie & regie | Roland Pupupin
Productie assistent | Edzard van Delden

Leadcamera | Roland Pupupin
Sound | Roland Pupupin
Graphic animation logo | Cindy van den Hoonaard
Edit | Mark Bolk, Roland Pupupin
Audio-mix | Klever Sounddesign | klevr.nl
Music | musicbed.com/songs/cominghome/12610

Opdrachtgever | COWLINQ
Farmer | Kees Hoogendoorn | East Germany // Mecklenburg Vorpommern, AltTellin

Deze video is auteursrechtelijk beschermd. De video (of een deel daarvan) mag daarmee in elk geval niet worden uitgezonden, opgenomen of gedownload. Ook het gebruik van stills is niet toegestaan. Voor verdere informatie: pupupinphoto@hotmail.com
This movie is copyright protected. In any case broadcasting, recording and download are prohibited, this applies to the whole movie as well to a part of it. Also the use of stills is not allowed. More information : pupupinphoto@hotmail.com
Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden Roland Pupupin van toepassing. Deze voorwaarden zijn als PDF te downloaden via voorwaarden.net/opvragen/RGLQPRCSWIUM/ of worden u op verzoek kosteloos toegezonden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
On all legal relationships apply the General Terms and Conditions Roland Pupupin . These terms can be downloaded as PDF file from voorwaarden.net/opvragen/RGLQPRCSWIUM/ or will be send to you (for free) on request. Applicability of general terms and conditions of the other party is explicitly rejected.

×

Contact