PUPUPINPHOTO

Film content studio / Cinematographer / Roland Pupupin / vsco.co/pupupin

Dr. Sander Merkus, VU AMSTERDAM - Phd research: The Culture of decision making in large infrastructural projects'

Dr. Sander Merkus, VU AMSTERDAM - Phd research: The Culture of decision making in large infrastructural projects'

Beeldconcept, produktie & regie | Roland Pupupin
Leadcamera | Roland Pupupin

Voiceover Sander Merkus | Maaike Broos

Editor | Maaike Broos
Colorgrading | Maaike Broos

Deze video is auteursrechtelijk beschermd. De video (of een deel daarvan) mag daarmee in elk geval niet worden uitgezonden, opgenomen of gedownload. Ook het gebruik van stills is niet toegestaan. Voor verdere informatie: pupupinphoto@hotmail.com
This movie is copyright protected. In any case broadcasting, recording and download are prohibited, this applies to the whole movie as well to a part of it. Also the use of stills is not allowed. More information : pupupinphoto@hotmail.com
Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden Roland Pupupin van toepassing. Deze voorwaarden zijn als PDF te downloaden via voorwaarden.net/opvragen/RGLQPRCSWIUM/ of worden u op verzoek kosteloos toegezonden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

×

Contact